Orang yang Wajib Membayar Zakat

1 min read

Berikut adalah pengertian zakat fitrah dan berat zakat fitrah yang wajib dikeluarkan.

Artikel ini terhitung disempurnakan faedah zakat, hukum zakat, dan juga orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah.

Pembayaran zakat fitrah adalah hal yang dilakukan untuk mengakhiri bulan Ramadhan.

zakat merupakan kata basic dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.

Zakat dari faktor istilah fikih berarti sejumlah harta khusus yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Sementara, zakat fitrah adalah sebuah ibadah tersendiri yang dilakukan untuk mengakhiri bulan Ramadhan.

Zakat fitrah membawa dua tujuan, yakni sebagai pembersih ibadah puasa dari segala yang merusaknya dan sebagai pemberian kecukupan hidup kepada orang-orang miskin.

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang yang puasa dari kesia-siaan kelakuan dan dari kata-kata kotor, dan juga sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah adalah wajib atas tiap tiap muslim dan muslimah.

“Rasulullah SAW udah memfardhukan (mewajibkan) zakat fitrah satu sha’ tamar atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun tua dari kalangan kaum Muslim dan beliau menyuruh agar dikeluarkan sebelum akan masyarakat pergi ke tempat shalat idul Fitri.” (Muttafaqun ‘alaih).

Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Orang muslim yang merdeka, yang udah memiliki makanan pokok melebih keperluan dirinya sendiri, dan keluarganya untuk sehari semalam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah.

Disamping itu, ia terhitung wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang jadi tanggungannya, seperti istrinya, anak-anaknya, pembantunya misalnya mereka itu muslim.

Syarat yang membuat seseorang diwajibkan membayar zakat:

1. Seseorang yang membawa berlebihan makanan atau harta dari kepentingan tanggungannya terhadap malam dan pagi hari raya.

2. Anak yang lahir sebelum akan matahari jatuh terhadap akhir bulan Ramadhan dan hidup sesudah terbenam matahari.

3. Orang yang memeluk agama Islam sebelum akan matahari terbenam terhadap akhir bulan Ramadhan dan selamanya dalam Islamnya.

4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

Kadar Zakat Fitrah

Zakat Fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha’.

Dimana satu sha’ serupa bersama empat mud.

Dan satu mud tidak cukup lebih 0,6 kg.

Jadi satu sha’ sesuai bersama 2,4 kg dan jika dibulatkan jadi 2,5 kg.

Adapun model makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah yaitu:

– Tepung

– Terigu

– Kurma

– Kismis (anggur kering)

– Gandum

– Aqith (sejenis keju)

 

Sementara, untuk tempat atau negara yang makanan pokoknya tak hanya makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafii membolehkan membayar zakat bersama makanan pokok yang lain seperti beras, jagung, sagu atau ubi.

 

Waktu mengeluarkan atau memberi tambahan zakat fitrah terbagi jadi sebagian macam, yaitu:

 

1. Waktu Jawaz (boleh), yakni waktu antara awal Ramadhan sampai awal Syawal

2. Waktu Wajib, yakni sejak akhir Ramadhan sampai awal Syawal.

3. Waktu Sunah, yakni sesudah fajar sampai sebelum akan sholat Idul Fitri.

4. Waktu Makruh, yakni sesudah sholat Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal

5. Waktu Haram, yakni sesudah tenggelamnya matahari terhadap tanggal 1 Syawal

Umar ra. bicara “Rasulullah SAW dulu memerintah (kami) agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum akan orang-orang berangkat ke tempat sholat Idul Fitri”.

Manfaat Zakat

1. Zakat mensucikan jiwa dari cii-ciri kikir

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi

3. Berakhlak bersama Akhlak Allah

4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah

5. Zakat membuat sembuh hari dari cinta dunia

6. Zakat mengembangkan kekayaan batin

7. Zakat menarik rasa simpati/cinta

8. Zakat mensucikan harta

9. Zakat mengembangkan harta

10. Zakat tidak mensucikan harta haram

 

 

Sentra Aqiqah Cimahi Mulai 1 Jutaan

Sentra Aqiqah Cimahi Mulai 1 Jutaan – selama ini banyak orang yang masih menganggap biaya aqiqah itu mahal, mungkin anda salah satunya. Jika anda...
Guithay thay
2 min read

Jual Karpet Masjid Di Jakarta Barat

Jual Karpet Masjid Di Jakarta Barat – Karpet berfungsi sebagai aIas Iantai masjid supaya jamaah Iebih nyaman daIam meIakukan kegiatan ibadah di masjid. Tidak...
Guithay thay
1 min read

Ini Dia Waktu Aqiqah Dalam Islam

Waktu Aqiqah Dalam Islam – dalam pembahasan aqiqah, salah satu yang menjadi topic menarik ialah waktu aqiqah yang sesuai dengan syariat islam itu kapan...
Guithay thay
2 min read